close

Collectie Stichting Andries-Vanlouwe

Over de Stichting Andries-Vanlouwe

Gedurende meer dan drie decennia speelden Jan Andries (1933—2015) en Lieve Vanlouwe (1936—2021) een integrale rol in de werking en organisatie van Museum Dhondt-Dhaenens. Hun gepassioneerde betrokkenheid als bestuurders was niet alleen van invloed op de geschiedenis van het museum, maar ze waren ook belangrijke mecenassen van talloze tentoonstellingen en artistieke projecten.

In 2013 richtten ze de Stichting Andries-Vanlouwe op met als doel hun bijzondere kunstcollectie te behouden en toegankelijk te maken voor het publiek. Daarnaast wilden ze met de stichting ook cultuureducatieve initiatieven bevorderen en ondersteunen.

Een Toekomstgerichte Samenwerking

Vlak voor haar overlijden in 2021 heeft Lieve Andries een intentieverklaring opgesteld om de samenwerking tussen de Stichting Andries-Vanlouwe en MDD vorm te geven. Met een legaat heeft ze ook de lang gekoesterde wens om het museum uit te breiden kunnen realiseren.

De intenties van de stichting en het legaat van Jan en Lieve Andries-Vanlouwe komen samen in drie belangrijke pijlers van de werking van MDD:

De Collectie

In januari 2023 is er een bruikleenovereenkomst gesloten tussen de Stichting Andries-Vanlouwe en MDD voor een selectie van werken uit de collectie. Deze selectie omvat werken van kunstenaars Pierre Alechinsky, Bram Bogart, Michaël Borremans, Lawrence Carroll, Lynn Chadwick, Lucio Fontana, Isa Genzken, Hans Hartung, Zhang Huan, Imi Knoebel, Eugène Leroy, René Magritte, Robert Mangold, Tatsuo Miyajima, Nic Nicosia, Panamarenko, Serge Poliakoff, Gerhard Richter, Mark Rothko, Michel Seuphor, Léon Spilliaert, Thomas Struth, Mitja Tušek, Luc Tuymans, Koen van den Broek, Jan Van Imschoot, Jef Verheyen en Marthe Wéry. MDD staat in voor de ontsluiting en het behoud van deze werken.

In het najaar van 2024 wordt de vernieuwde annex van het museum officieel ingehuldigd met de tentoonstelling Eloquent Formalism, samengesteld door curator Nicolaus Schafhausen, waarbij een ruime selectie uit de collectie voor het eerst samen te zien zal zijn voor het grote publiek.

Cultuureducatie als Kernwaarde

De sociale drijfveren van stichters Jules en Irma Dhondt-Dhaenens op het vlak van cultuureducatie waren voor Jan en Lieve Andries-Vanlouwe een voorbeeld. Vanuit eenzelfde maatschappelijke visie ondersteunt de stichting educatieve projecten van het museum. MDD kan dankzij deze ondersteuning het publieke programma van educatieve projecten en participatieve activiteiten verder uitbouwen.

Renovatie en vernieuwde annex

De droom van Jan en vooral Lieve voor een uitbreiding van het MDD-museumgebouw wordt werkelijkheid dankzij een legaat. Hierdoor hebben ze rechtstreeks bijgedragen aan de tweede renovatiefase en de bouw van een vernieuwde annex voor Museum Dhondt-Dhaenens.