close

Speak up for the climate

In het kader van de Global Climate Strike roept Museums For Future musea op om zich in te zetten voor het klimaat door museumobjecten te laten spreken voor hun en onze toekomst.

De befaamde groene oevers en weidse landschappen van de Leie regio waren voor veel kunstenaars de hoofdreden om zich te vestigen in de Leiestreek. Hun artistieke creaties vormen vandaag unieke getuigen van het veranderende klimaat en het landschap dat steeds meer onder druk komt te staan of zelfs voor goed verdwijnt.


Lente
Constant Permeke, Lente, 1935Lente
van Constant Permeke illustreert de nauwe band tussen erfgoed en natuur. Landschappen zoals deze onderstrepen de impact van de klimaatcrisis en de urgentie om stappen te ondernemen.