close

Het museum kan zijn artistieke en educatieve activiteiten uitvoeren door de genereuze bijdragen van zowel bedrijven als particulieren.

Als sponsor ondersteunt u actief de culturele en maatschappelijke missie van MDD en bouwen we samen een blijvend partnership uit om onze ambitieuze toekomstplannen te realiseren.

Wilt u bijdragen of wenst u meer info?
Neem contact op met goedele.bartholomeeusen@museumdd.be.