close

9ᵉ Biënnale van de Schilderkunst

Stories from the Ground

Onder onze voeten verschuift de Euraziatische plaat langzaam maar zeker, terwijl bovengronds postkoloniale en ecologische uitdagingen ons dwingen om begrippen als identiteit, klasse en hiërarchie te herdefiniëren.

De kunstenaars in Stories from the Ground snijden de ecologische, materiële, maatschappelijke, symbolische en spirituele dimensies van het schilderen aan en vertellen daarbij verhalen over de geglobaliseerde wereld van vandaag.

Sommigen reiken nieuwe ideeën van het sublieme aan en putten daarvoor uit bronnen als grond, aarde en bodem, terwijl andere dan weer het concept van 'grond' herdefiniëren aan de hand van schilderkunstige regels. Nog andere kunstenaars verkennen de kenmerken van verwante media als de printkunst en fotografie.

In hun praktijken neemt schilderkunst steeds een prominente plaats in: Als een productieve weigering, een middel om onconventionele perspectieven te openen, maar vooral als een gedeelde taal voor dialogen die zowel het universele als het persoonlijke omvatten, evenals het symbolische versus het “echte”.

Door een selectie van modernistische werken uit de collectie en langdurig geïnstalleerde werken in- en rond het museum als uitgangspunt te nemen, worden tevens nieuwe perspectieven geboden op de gangbare kunsthistorische thema’s.

Over de Biënnale van de Schilderkunst

Museum Dhondt-Dhaenens, Roger Raveel Museum en Museum van Deinze en de Leiestreek, presenteren samen de intussen negende editie van de Biënnale van de Schilderkunst. In drie tentoonstellingen verbindt de Biënnale de historische collecties van de drie musea met het werk van hedendaagse kunstenaars om met actuele invalshoeken de schilderkunst van de voorbije honderd jaar te bevragen. De bijzondere locatie van de Leiestreek speelt op de achtergrond een sleutelrol als inspiratiebron voor generaties van kunstenaars.

Heropening MDD

De negende editie van de Biënnale valt samen met de heropening van Museum Dhondt-Dhaenens na een tweede renovatiefase.

3