close

Picture this: Matt Bryans

Matt Bryans vertrekt steeds van stukken krant waar zwart/wit – afbeeldingen op gedrukt staan. Hij gaat elementen wegvegen of wazig maken, waardoor de band met hun originele context volledig verdwijnt. Vervolgens plakt hij verschillende vellen aan elkaar waardoor een schijnbaar uniforme compositie verkregen wordt.

De nieuwe installatie die Matt Bryans maakte voor MDD bestaat eveneens uit krantenknipsels. Zij verwijzen naar de overvloed aan informatie dat zich in ons brein nestelt en ons collectief begrip van de wereld bepaalt. Vertrekkende van een verzameling van duizenden zwart-wit afbeeldingen uit dagbladen, verandert hij elkéén door de originele voorstelling weg te wrijven of aan te passen waardoor enkel ogen, contouren of wazige schaduwen overblijven.

Hoewel de context van het politiek geladen bronmateriaal weggeveegd is, verdwijnt de allusie naar de politiek van het informeren nooit. Specifieke kenmerken zijn echter wel verdwenen zodat herkenbare trekken van beroemdheden niet kunnen onderscheiden worden van lokale helden of een toevallig slachtoffer van de dagbladfotograaf. Wanneer Bryans personages of landschappen voorstelt, domineert dus niet het particuliere, maar eerder een essentie die de gewoonlijke groepering overstijgt. Ze kunnen gelezen worden als halfvergeten herinneringen die zich al dan niet dicht of ver van de waarheid situeren, wat ons vanzelf terugbrengt naar het bronmateriaal zelf.

3
04.10.05—23.10.05
Tentoonstelling
   Locatie
Museum Dhondt-Dhaenens

Museumlaan 14
9831 Deurle

   Kunstenaar
Foto’s