close

Hans Op de Beeck

1969

Hans Op de Beeck maakt grote installaties, sculpturen,
films, tekeningen, schilderijen, foto's en teksten. Zijn werk is een reflectie op onze complexe samenleving en de universele vragen naar zingeving en sterfelijkheid die daarin resoneren. Hij beschouwt de mens als een wezen dat de wereld rondom hem op een tragi-komische manier ensceneert. Op de Beeck wil vooral de zintuigen van de toeschouwer prikkelen en hem uitnodigen om het beeld te ervaren. Hij wil een vorm van visuele fictie creëren die
een moment van verwondering en verstilling oplevert.

De voorbije twintig jaar realiseerde Op de Beeck tal van monumentale 'zintuiglijke' installaties, waarin hij wat hij zelf omschrijft als 'visuele ficties' oproept: tactiele verlaten ruimtes als een leeg decor waar de toeschouwer doorheen kan lopen of in kan gaan zitten, gebeeldhouwde toevluchtsoorden voor introspectie. In veel van zijn films beeldt hij echter, in contrast met die ontvolkte ruimtes, prominent anonieme personages af.

Hans Op de Beeck werd geboren in Turnhout in 1969. Hij woont en werkt in Brussel, België. Op de Beeck heeft zijn werk veelvuldig getoond in solo- en en groepstentoonstellingen over de hele wereld.