close

Laszlo Umbreit

1986

Laszlo Umbreit (1986) is een Belgische sound designer en musicus, gevestigd in Brussel. Laszlo's werk is verankerd in geluidsonderzoek maar gaat meestal een dialoog aan met bewegend beeld. Zijn muzikale praktijk is een mix van improvisatie op elektronische instrumenten, field recordings en een nauwgezette edits en mixes van geluidsmateriaal.

Tot zijn recente projecten behoren de LP Seemingly Still in samenwerking met Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat, het sound design voor de films Just a movement van Vincent Meessen en de soundtrack voor Ghost Party van Manon de Boer en Latifa Laâbissi. Hij maakte de op veldopnames gebaseerde soundtrack voor An Experiment in Leisure van Manon de Boer en Charleroi, the land of sixty mountains van Guy-Marc Hinant.