close

Saskia Pintelon

1945

Het werk van de Belgische kunstenaar Saskia Pintelon die sinds 1981 in Sri Lanka woont en werkt, wordt gedreven door een haast instinctieve captatie van haar onmiddellijke omgeving. Haar creatieve universum is in de eerste plaats gericht op haar nieuwe thuishaven, die in haar natuur, cultuur, rites en religie resoluut verschilt van haar westerse geboorteland.

Pintelons oeuvre is divers, maar haar schilderijen, collages en werken op papier worden allen gekenmerkt door een drang naar vernieuwing, recyclage en experiment met tekst en beeld, waarmee ze zich resoluut buiten de grenzen van heersende tendensen en mainstream begeeft. In de tentoonstelling ligt de focus op het meer grafisch getinte werk dat in 2004 werd geïnitieerd met de ondertussen iconische reeks Faces, gemaakt op lokale theezakken. Een nog voortdurende reeks NO NEWS GOOD NEWS krantencollages toont de kracht van haar verbeelding, gevoed door een eigenzinnige sensibiliteit voor identiteit, humaniteit, humor en maatschappijkritiek.

De vertraagde tijdsperceptie, de verbondenheid tussen mens en natuur, gearrangeerde huwelijken, het belang van astrologie en horoscopen, de precaire architectuur, de jaarlijkse moessons, en het samenleven van christenen, hindoes, moslims en boeddhisten, zijn slechts enkele zaken die voor de kunstenaar een onuitputtelijke bron van inspiratie, verwondering, en bevraging vormen. Illustratief zijn een reeks schilderijen waarin Pintelon allerlei lokale manieren om kwalen te genezen verwerkte (Be Your Own Doctor) en een reeks werken gebaseerd op de dagelijkse huwelijksannonces in de lokale kranten. Uit Pintelons werk spreekt een schijnbaar kinderlijke fascinatie voor Sri Lanka. Een interesse die losstaat van enig exotisme, noch te maken heeft met romantisch escapisme, maar getuigt van een onvermoeibare generositeit en Pintelons vrije, open geest. Geen grootspraak over oost en west, maar aandacht voor het triviale, het perifere en het humane. Zulke voorstellingen confronteren de westerse kijker als vanzelf, weliswaar indirect, met haar neoliberale tegenpool.