close
1887—1970

Baadstertje, 1921

gips
330 x 70 mm
Collectie Museum Dhondt-Dhaenens

Naar aanleiding van de tentoonstelling Oscar Jespers, De Moderniteit in Beeld in het voorjaar van 2013, schonk de heer Paul Jespers het vroeg modern beeld Baadstertje van Oscar Jespers aan MDD. Het beeldje is een vroeg voorbeeld van de moderne beeldtaal die Oscar Jespers begin jaren 1920 ontwikkelt. Het is een breekpunt met de radicale abstracte experimenten die hij in de jaren ervoor uitwerkte en is een voorbeeld van het meer getemperd modernisme, die we ook terugvinden in het werk van tijdgenoten zoals Gust De Smet en Frits Van den Berghe. Het is dan ook vanaf die jaren dat Oscar Jespers meer aansluiting zoekt bij de kunstenaars die gerekend worden tot het Vlaams expressionisme.

Foto: Rik Vannevel, © SABAM Belgium 2024.