close

In memoriam Anton Herbert

Het MDD-team betreurt het verlies van Anton Herbert (1938 – 2021), één van de belangrijkste kunstverzamelaars in België van kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Dankzij zijn inspanningen – en die van zijn vrouw Annick – kunnen volgende generaties kunstliefhebbers, kunstenaars, onderzoekers en studenten deze uitmuntende verzameling in de Herbert Foundation in Gent blijven ontdekken en bewonderen.

Voor Museum Dhondt-Dhaenens is het overlijden van Anton Herbert bijzonder aangrijpend gezien de vele raakmomenten tussen het museum en de Herberts. De (afgelaste) tentoonstelling “Deurle 11/07/73” die Fernand Spillemaeckers in 1973 in MDD organiseerde, en de daaropvolgende publicatie, maakte een grote indruk op het verzamelaars koppel en was een aanzet om werk van kunstenaars zoals o.a. Carl Andre, John Baldessari, Robert Barry, Marcel Broodthaers, Joseph Kosuth, Sol LeWitt en Lawrence Weiner te verzamelen. In 2004 werd dankzij hun medewerking een remake van deze expo in MDD opgezet.

In 2011 organiseerde MDD een tentoonstelling met werken uit de collectie van Antons vader, Tony Herbert. Vorig jaar nog publiceerde MDD het promotieonderzoek van wijlen Tanguy Eeckhout, waarin een hoofdstuk gewijd is aan de uitzonderlijke collectie van de familie Herbert.

Namens het bestuur en de medewerkers van MDD betuigen wij Annick en de familie Herbert ons diepste medeleven.