close

On Kawara
1966

On Kawara wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw. De tentoonstelling in Museum Dhondt-Dhaenens spitst zich toe op zijn productie van 1966, sleuteljaar binnen het oeuvre van On Kawara, en tevens het startjaar van de Today Series (1966—2013).

Terwijl Kawara erkend wordt als een sleutelfiguur van de Europese en Amerikaanse conceptuele kunstbeweging, reikt zijn kunstenaarspraktijk verder dan de typische strikte beperkingen die het conceptualisme typeerden. De regels die zijn werk regeerden waren zeker rigide, maar door hun afhankelijkheid van tijd, was er een hoge mate van onvoorspelbaarheid in het spel.

De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door 51 schilderijen uit de Today series van het jaar 1966, waarvan de meesten niet eerder tentoongesteld werden.

Dit is de eerste institutionele solopresentatie in België sinds de tentoonstelling On Kawara, 1973 - Produktie van een jaar in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel in 1975.

Deels gelijktijdig loopt de grote retrospectieve On Kawara - Silence in het R. Solomon Guggenheim Museum in New York (06.02.2015—03.05.2015).

Terwijl de Amerikaanse tentoonstelling een uitgebreid overzicht biedt van de werkzaamheden van de kunstenaar over zijn hele levensloop, focust On Kawara – 1966 op een van de meest cruciale jaren in zijn oeuvre.

3
29.03.15—14.06.15
Tentoonstelling
   Locatie
Museum Dhondt-Dhaenens

Museumlaan 14
9831 Deurle

   Kunstenaar
   Curator

Tommy Simoens

   In samenwerking met

David Zwirner

Foto’s
Video