close

Hier, daar, elders – Portretten van een landschap

In het Museum Gust De Smet selecteert MDD enkele uitzonderlijke stukken uit haar collectie. 

De samenwerking tussen de twee musea focust op de invloeden die een omgeving kan hebben op de artistieke productie. De selectie illustreert hoe kunstenaars de veranderingen in omgeving, het politieke milieu en de sociale tendensen verwerken in hun kunst. Waar de ene kiest voor de schoonheid en rust van uitdijende Leie Landschappen en al haar kleurenpracht, kiest de ander voor de grauwheid en melancholie van een stad.

Kunstenaars als Frits Van den Berghe, Gust De Smet, Jenny Montigny, Ramah en Charles-René Callewaert werden hun hele leven beïnvloed door het dagelijkse leven of de natuurlijke en stedelijke omgevingen waarin ze vertoefden. Ze kozen resoluut voor een eigen en nieuwe benadering van de schilderkunst. Het schilderen werd een manier om de veranderende wereld rondom hen te structureren en die aan de hand van hoogstpersoonlijke gevoelens te uiten.

De verschillende ‘gemaakte’ landschappen illustreren de artistieke interpretaties en alluderen op onderliggende gevoelens van de kunstenaar. Ze hadden stuk voor stuk een innige en sterke band met hun omgeving en lieten zich ongehinderd inspireren.

3
26.06.22—02.10.22
Tentoonstelling
   Locatie
Museum Gust De Smet

Gustaaf De Smetlaan 1
B-9831 Deurle

   Foto

Schilderspalet Frits Van den Berghe, zonder datum.
Schenking Fernande De Rijcke, 2014.