close

Thomas Lerooy
Le petit Jean

Thomas Lerooy installeerde voor zijn tuinproject het beeld Le petit Jean op het dak van MDD.

Het lichaam van het bekendste monument van België wordt gecombineerd met het vanitas-symbool bij uitstek: de schedel. Het Brusselse Manneken Pis charmeert elke toerist door zijn bescheidenheid en ironische geladenheid. Door de structuur van een gegeven monument te wijzigen en de betekenis te verschuiven of te ontwrichten, wil Lerooy de toevallige passant opnieuw verrassen. Thomas Lerooy is al lang geboeid door de kracht van de mentale vervoering rond een monument. Wat betekent een dergelijk monument voor een gemeenschap en vanwaar komt het haast vanzelfsprekend respect ervoor?

Thomas Lerooy plaatst zich moedwillig in een Belgische traditie. Kunstenaars zoals Félicien Rops, James Ensor en René Magritte zijn belangrijk voor hem omwille van de soms groteske humor en het gebruik van het skelet als symbool voor vergankelijkheid en ijdelheid. Tegelijk verwijst het beeld naar de vele stenen of plaasteren putti’s die in de Vlaamse tuintjes aan de vijvertjes worden geplaatst. De materiële en anekdotische beeldtaal bekoort en verleidt tegelijk. De sluimerende allegorie speelt een subtiel spel van aantrekken en afstoten, van verleiden en angst aanjagen. Lerooy heeft zo een nieuw monument gecreëerd waar enkel met ontzag naar kan worden opgekeken.

3
02.04.06—30.06.06
Tentoonstelling
   Locatie
Beeldentuin

Museumlaan 14
B-9831 Deurle

   Kunstenaar