close

Koen van den Broek
Paintings from the USA and Japan

Koen van den Broek is een schilder van ruimtes. Zijn werk zweeft continu tussen de conceptuele ruimte van het schilderij en de afbeelding van de reële wereld. Autostrades, stoepranden, parken en dergelijke meer, worden herleid tot vlakken en brede lijnen die leiden tot de realiteit van het geschilderde beeld. Van den Broek schildert mentale ruimtes. De afgebeelde ruimte vervreemdt op een eigenaardige manier van de werkelijkheid waaruit ze is ontstaan. Deze vervreemding vindt zijn oorsprong in van den Broeks schilderkundige proces.

Van den Broek vertrekt steevast vanuit fotografische snapshots, die hij neemt gedurende zijn vele reizen. Hierin maakt hij een eerste selectie van beelden die hij wenst te gebruiken. De kadrering van de gebruikte foto’s bepaalt reeds in grote mate het beeldvlak, waarbinnen hij zijn schilderij zal opzetten. Deze kadrering gaat van een extreme uitvergroting van details uit de werkelijkheid, tot een meer ‘open’, bijna weidse afbakening van de gefotografeerde ruimte.

Deze tentoonstelling in Museum Dhondt-Dhaenens toont een selectie van van den Broeks schilderijen die ontstonden gedurende de laatste jaren. Aan de basis voor de meeste doeken liggen foto’s, genomen tijdens zijn reizen naar Amerika en Japan. Het is echter geen overzichtstentoonstelling geworden, maar eerder een doorgedreven selectie van de belangrijkste werken gebaseerd op deze reizen. Koen van den Broek koos er expliciet voor de beelden uit respectievelijk het verre westen en het verre oosten te combineren en met elkaar te confronteren in één en dezelfde tentoonstelling. De nieuwe betekenissen die deze ‘tegenstrijdige’ beelden krijgen door zulk een confrontatie, zijn voor Koen van den Broek van fundamenteel belang, en maken deel uit van het werk.

De selectie van schilderijen werd door Koen van den Broek zelf gekozen, en komen uit verschillende collecties in binnen- en buitenland.

3
24.04.05—19.06.05
Tentoonstelling
   Locatie
Museum Dhondt-Dhaenens

Museumlaan 14
9831 Deurle

   Kunstenaar
Foto’s