close

Patrick Vanden Eynde

Hoewel Patrick Vanden Eynde vooral bekend is als schilder, is een tentoonstelling van hem meer dan enkel het tonen van een selectie schilderijen. Ook de installatie in de ruimte speelt een belangrijke rol voor hem. Daarom opteert hij er vaak voor om eveneens (gebruiks)objecten in de ruimte te plaatsen die een band hebben met de schilderijen. Die objecten (in casu de steunpijlers) functioneren als readymades. De steunpijlers die hij nu gebruikt om de tentoonstellingsruimte van het MDD te stutten, geven een meer ruimtelijk gevoel aan de tentoonstelling en versterken het idee van verval.

Het ambigue gebruik van objecten en ruimte vinden we ook terug in zijn collages. De elementen van de collages worden gevonden tijdens het doorbladeren van allerlei magazines. Het zijn afbeeldingen van objecten of stukken interieurs die gekozen worden omwille van hun kleur of vorm.

In zijn schilderijen gaat Patrick Vanden Eynde op een zelfde manier het beeldvlak invullen. Objecten die niets met elkaar lijken te maken te hebben worden geschilderd en overschilderd. Het decor lijkt vaak geïnspireerd op mooi vormgegeven interieurs uit lifestyle – magazines, maar er is altijd een element om die rust te verstoren of die het verval moet aantonen. De werken van Vanden Eynde vertellen een verhaal waarvan het vervolg eerder buiten het doek te zoeken valt. Het zou de setting (een niet-gedefinieerde ruimte) moeten kunnen zijn van een plaats waar iets gaat gebeuren. Achter de eenvoudige objecten gaat een complexe wereld schuil waar spanning en angst heersen.

Patrick Vanden Eynde interesseert zich vooral in het functioneren van het visueel geheugen. Zo analyseert hij het spanningsveld tussen de realiteit, de afbeelding van de realiteit en wat de verbeelding of het geheugen doet met die afbeelding. Hij ziet zijn werk verder als een kritische blik op de westerse cultuur door lifestyle en mode in vraag te stellen.

Getergd door de vraag hoe men zich als kunstenaar moet positioneren gaat hij het schilderen telkens anders benaderen. Het maakt zijn oeuvre multi-dimensionaal en multi-interpretabel.

3
18.09.05—23.10.05
Tentoonstelling
   Locatie
Museum Dhondt-Dhaenens

Museumlaan 14
9831 Deurle

   Kunstenaar
Foto’s