close

Bas van den Hurk en Jochem van Laarhoven

Tijdens hun residentie produceerden de Nederlandse kunstenaars Bas van den Hurk (°1965)en Jochem van Laarhoven (°1988) de film It is part XXX of an ensemble, and this ensemble is no longer necessarily ceremonial.

Sinds 2018 werken ze samen aan een onderzoek naar de verhouding tussen beeldende kunst en theater. Vanuit dit onderzoek brengen zij een veelheid aan media samen in installaties en voorstellingen. In deze veelvormigheid zit de urgentie om een belangrijke modernistische vraag te hernemen: hoe leven we samen en hoe geven we daar vorm aan?

Bas van den Hurk en Jochem van Laarhoven zijn deel van It is part of an ensemble, een wisselende groep van ongeveer dertig kunstenaars, theatermakers, acteurs, performers, theoretici en studenten die samen residenties doen en tentoonstellingen, voorstellingen en publicaties maken. Collectief onderzoeken zij het spanningsveld tussen het sociale proces van samenwerken en samenleven en de formele autonome kwaliteiten van het werk dat daaruit voortkomt.

In de film, waaraan ook verschillende leden van It is part of an ensemble hebben meegewerkt wordt de theatertechniek ‘Viewpoints’ gehanteerd, waarmee de personages hun ‘zijn’, bewegingen, emoties en lichamen verhouden tot de architecturale ruimt van de woning. Ook worden verschillende soorten textiel gebruikt die in het Frans Masereel Centrum bedrukt zijn en met modeontwerper Sanne Jansen tot ‘kostuums’ zijn gemaakt.

De residentie kreeg een vervolg met een presentatie-avond in MDD in 2022, een gratis manifestatie op woensdag 1 juni vanaf 18:00 in het museum.

Samen met It is part of an ensemble vormden de kunstenaars MDD om tot experimentele ontmoetingsplek met een doorlopende performance, filmvertoning en diner waarin vragen rond collectiviteit en gedeeld auteurschap centraal staan.

Deze residentie leidde tot een schenking van een werk van de kunstenaars gebaseerd op de plattegrond van de Woning aan de collectie van MDD.

9
18.08.21—19.09.21
Residentie
   Locatie
Woning van Wassenhove

Brakelstraat 50
B-9830 Sint-Martens-Latem