close

Ramah

1887—1947

Ramah (Henri-François Raemakers), afkomstig uit Brussel en werkzaam in de omgeving van Rik Wouters, leerde zichzelf grotendeels het ambt van kunstschilder aan. Het hier gekozen werk van zijn hand illustreert de impulsen van het expressionisme en kubisme die steeds feller tot uiting kwamen in zijn oeuvre. In tegenstelling tot kunstenaars als De Smet en Van den Berghe houdt Ramah vast aan een, al dan niet minieme vorm van perspectief. In een eerder beperkt maar gloeiend kleurenpalet slaagt hij er in een levendigheid aan het monumentale tafereel te geven. Bedachtzaam en doelmatig hanteert hij fauvistische technieken waarin de behandeling van kleur centraal komt te staan maar, in tegenstelling tot het impressionisme, zich presenteert in een ‘vaste’ vorm.

Ondanks hij een zekere bekendheid genoot tijdens zijn leven en toch een bijzondere plaats inneemt in de Brusselse kunstkringen, blijft hij vandaag relatief onbekend bij het bredere publiek.