close

Maria Blondeel
Continuous Remastering (BORDEN)

Maria Blondeel toont in het Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne nieuw werk, blauwdrukken en artefacten uit haar archief. Naar analogie van haar artistiek onderzoek richt de kunstenaar een retrospectieve blik op haar eigen werk en leven. Haar mythische inspiratiebronnen zijn de kosmopolitische, ecologische en artistieke projecten van de familie Gevaert, Lima en de Commune van Sint-Martens-Latem.

De huiselijke stillevens en de artefacten van de kunstenaars van de Latemse groepen staan in schril contrast met de motoren, de elektrische huishoudmachines en het overbodige aantal gebruiksvoorwerpen van de gouden jaren 60 in West-Europa toen de consumptiemaatschappij, waarin zij zelf opgroeide, floreerde. Aan de andere kant groeide de ecologische stroming, evenals de natuurbescherming, de vredesbeweging tegen de nucleaire bewapening, de vrouwenemancipatie en de hedendaagse kunst.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem en Museum Dhondt-Dhaenens.

3
09.09.23—19.11.23
Tentoonstelling
   Locatie
Gemeentelijk Museum Gevaert-Minne

Kapitteldreef 45
9830 Sint-Martens-Latem

   Kunstenaar
   Bezoek

wo–zo,
sept.: 14:00–18:00
okt–nov.: 14:00–17:00

   Curators

Laurens Otto
Didier Verriest

   Met dank aan

Gemeente Sint-Martens-Latem

   Foto

Maria Blondeel, Blauwdruk 85BRDN6 nr. 10, 1985. Met dank aan de kunstenaar