close

Colofon

Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens
Museum Dhondt-Dhaenens

Museumlaan 14, 9831 Deurle, België
BE 0408.375.344

Stichting Mw. Jules Dhondt-Dhaenens is een private stichting erkend door de Vlaamse Overheid.


webdesign: ruttens-wille
ontwikkeling: Waanz.in

Jaarverslagen

Disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Hierbij houdt Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. 

Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens respecteert jouw privacy en wil je daarom zo goed en zo duidelijk mogelijk informeren. Door deze policy hopen wij elke bezorgdheid te kunnen wegnemen. Hoewel alle informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zal je om persoonlijke informatie gevraagd worden tijdens het maken van een reservering, het plaatsen van een aankoop in onze webshop of het inschrijven op onze nieuwsbrief. Vervolgens zal deze informatie verwerkt worden binnen ons systeem. Wij respecteren je privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven. We verzamelen enkel gegevens die voor ons belangrijk zijn om je correct te informeren, onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en om ons publiek te leren kennen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens / Museum Dhondt-Dhaenens verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en te kunnen communiceren over ons aanbod en onze content. Dit gebeurt bij het maken van een reservatie, het plaatsen van een bestelling in onze webshop en/of bij het inschrijven op onze nieuwsbrief. Dit kan gaan om naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en bankrekeningnummer. 

Ook verwerken wij jouw gegevens ten behoeve van het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Cookies

Museum Dhondt-Dhaenens maakt gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij plaatsen zijn nodig voor het goed functioneren van de website. De analytische cookies worden geplaatst middels een geanonimiseerde variant van Google Analytics. Hiermee registreren wij gegevens over het gebruik van de website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Onze webpagina’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt. Je kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien je onze website verder bezoekt zonder je cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardt. Via je browserinstellingen kun je de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser

Registratie door expliciete toestemming
Via onze website kan je je inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Door je te registreren, geeft je ons expliciete toestemming om je op de hoogte te houden. Je kan je ten allen tijde weer uitschrijven of je registratie wijzigen.

Publieksbeelden


Tijdens evenementen is er vaak een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, via social media (Facebook, Instagram,…) of in ons drukwerk. Tijdens events kan het zijn dat er ook gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op de website, op Facebook, via Instagram, via een nieuwsbrief en/of op het videokanaal van Museum Dhondt-Dhaenens. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens / Museum Dhondt-Dhaenens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@museumdd.be.


Opslag van gegevensStichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens / Museum Dhondt-Dhaenens neemt de bescherming 
van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@museumdd.be.

De opslag van de data die wij verzamelen via Google Analytics is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

De gegevens die we verzamelen via ons kaartverkoop- en reserveringssysteem bewaren we 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens.

Beperking van aansprakelijkheid

Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens levert grote inspanningen opdat de informatie die ter beschikking wordt gesteld zo volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot het gebruik van de website.

Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via info@museumdd.be.

Wijziging gebruiksvoorwaarden

Stichting Mw Jules Dhondt-Dhaenens behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van Museum Dhondt-Dhaenens.

Jouw privacyrechten

Heb je vragen over ons privacybeleid en/of jouw privacy of wil je graag inzage in de gegevens die wij over jou bijhouden? Daarvoor kan je ons contacteren via info@museumdd.be.

Bij bezwaren, heb je het recht klacht in te dienen bij de privacycommissie. We vragen je echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat we je op de juiste manier kunnen tegemoetkomen.