close
1883—1966

Betsabeh, 1943

houtskool op papier
920 x 750 mm

Op zaterdag 19 april 1969, tijdens de vergadering van de Raad van Beheer deelt “Mevr. De Voorzitster mee dat het de wens is van de heer Dhondt en haarzelf, dat de drie werken van A.Servaes, nl. Betsabé, Sluimer en Ontwaken (drie tekeningen) die in het Museum ophangen als schenking van het echtpaar zouden aanvaard worden.”

Betsabeh of Batseba verwijst in de Hebreeuwse traditie naar de vrouw van Koning David (1040 v.Chr - 970 v Chr.).

© SABAM, 2021