close
1883—1966

Het kleine Maria-retabel, 1952

pastel
1980 x 1740 mm
Collectie Museum Dhondt-Dhaenens

Servaes werkte van 1950 tot 1952 aan Het Kleine Mariaretabel of Het Zwitserse Mariaretabel. Het kernstuk stelt Maria-Middelares voor. Het is omringd door kleine tafereeltjes met de vier evangelisten, de profeten Isaïas en Elias die de komst van Maria voorspelden, twee Pausen (Pius IX kondigde het dogma af van de Onbevlekte Ontvangenis en Pius XII kondigde het dogma af van Maria’s Tenhemelopneming) en vier heiligen met een bijzondere devotie tot Maria: Dominicus, Catharina van Siëna, Theresia van Avila en Johannes van het Kruis. Het leven van Maria is voorgesteld in de zestien randtaferelen.

P.B.

  • Dit werk maakt deel uit van de kerncollectie van het museum. Het maakt deel uit van de inventarislijst van de schenking door Jules en Irma Dhondt-Dhaenens die werd samengesteld tijdens de raad van bestuur op 03.06.1967.
Foto: Cedric Verhelst, www.artinflanders.be, © SABAM Belgium 2024.