close
1883—1966

Kruisdragende Christus, 1937

houtskool
780 x 560 mm

Een geliefkoosd onderwerp van Albert Servaes is de lijdensweg van Jezus Christus. In deze houtskooltekening beeld hij Christus af tijdens zijn kruisdraging. Het smartelijke lijden van de Christus figuur wordt versterkt door een rauwe en vluchtige tekenstijl en verwijst ook naar zijn eigen diepzinnige geloofsovertuiging. Het monotone karakter van deze houtskooltekening versterkt het mysterie en de vereenvoudiging zet de expressie kracht bij. De sterke focus op religie en ruwe expressie onderscheid hem van zijn eigentijdse collega's. Zijn weerbarstig karakter en sympathie voor het Derde Rijk zorgen ervoor dat hij verder geïsoleerd raakt.

M.V.D.

Foto: Cedric Verhelst, www.artinflanders.be. © SABAM Belgium 2023.